High Voltage CD/TC/UCD40XX/UTC40XX Family
Part No. Package  Ratings Electrical Characteristics 
VCC(V) tPD(nS) ICC(uA) VOH(V) VOL(V) CPD(pF)
Min Max Max VCC(V) Max VCC(V) Min IOH(uA) VCC(V) Max IOL(uA) VCC(V)
CD4069 DIP-14 SOP-14 3 15 50 15 4 15 14.95 1 15 0.05 1 15 12
CD4541 DIP-14 SOP-14 TSSOP-14 3 15 1000 15 80 15 14.95 1 15 0.05 1 15 100
TC4069 DIP-14 SOP-14 TSSOP-14 3 20 50 15 1 15 14.95 1 15 0.05 1 15 15
UCD4001B DIP-14 SOP-14 TSSOP-14 3 15 70 15 1 15 14.95 1 15 0.05 1 15 14
UCD4002B DIP-14 SOP-14 TSSOP-14 3 18 90 15 1 15 14.95 1 15 0.05 1 15 -
UCD4011B DIP-14 SOP-14 TSSOP-14 3 15 90 15 1 15 14.95 1 15 0.05 1 15  -
UCD4014B DIP-16 SOP-16 TSSOP-16 3 18 120 15 20 15 14.95 - 15 0.05 - 15 -
UCD4015B DIP-16 SOP-16 TSSOP-16 3 18 120 15 20 15 14.95 1 15 0.05 1 15 -
UCD4021B DIP-16 SOP-16 TSSOP-16 3 18 120 15 20 15 14.95 1 15 0.05 1 15 -
UCD4023B SOP-14 TSSOP-14 3 15 50 10 1 15 14.95 1 15 0.05 1 15 17
UCD4024B DIP-14 SOP-14 3 18 130 15 20 15 14.95 1 15 0.05 1 15 -
UCD4028B DIP-16 SOP-16 3 18 180 15 20 15 14.95 1 15 0.05 1 15 -
UCD4043B DIP-16 SOP-16 3 18 100 15 20 15 14.95 1 15 0.05 1 15 -
UCD4049B SOP-16 TSSOP-16 3 15 50 15 4 15 14.95 1 15 0.05 1 15 -
UCD4050B SOP-16 TSSOP-16 5 15 60 15 4 15 14.95 1 15 0.05 1 15 -
UCD4060B SOP-16 TSSOP-16 3 18 200 15 20 15 14.95  - 15 0.05  - 15 -
UCD4066 DIP-14 SOP-14 TSSOP-14 3 15 25 15 4 15 - - - - - - -
UCD4073B DIP-14 SOP-14 TSSOP-14 3 18 100 15 1 15 14.95 1 15 0.05 1 15 -
UCD4075B DIP-14 SOP-14 TSSOP-14 3 18 100 15 1 15 14.95 1 15 0.05 1 15 -
UCD4070B DIP-14 SOP-14 TSSOP-14 3 18 100 15 5 20 14.95 1 15 0.05 1 15 -
UCD4071B SOP-14 3 15 70 15 1 15 14.95 1 15 0.05 1 15 18
UCD4077B SOP-14 3 18 100 15 5 20 14.95 1 15 0.05 1 15 -
UCD4081B DIP-14 SOP-14 3 15 70 15 1 15 14.95 1 15 0.05 1 15 18
UCD40106B DIP-14 SOP-14 TSSOP-14 3 18 120 15 4 15 14.95 1 15 0.05 1 15 14
UCD4S70B SOT-25 3 18 100 15 4 15 14.95 1 15 0.05 1 15 -
UTC4013 SOP-14 TSSOP-14 DIP-14 3 18 90 15 4 15 14.95 1 15 0.05 1 15 -
隔壁呻吟太大少妇受不了_宝宝把腿开大点就不疼了图_宝贝放松这才一根手指_第一次玩交换真实经历
<֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <ı> <ı> <ı> <ı> <ı> <ı>