Bridge Diode
@
I VRM  IFSM VFM Diode IRM(IR) Package
Rating Conditions Rating Conditions
(A)  (V) (A) MAX. (V) IF(A) MAX. (gA)  VR(V)
DB106G 1.0 800 50 1.1 1 10 800 DFM
DB107G 1.0 1000 50 1.1 1 10 1000 DFM
SBS34 3.0 40 80 0.5 3 500 40 ABS
MB05FU 1.0 50 35 1.1 1.0 5 50 MBF
MB1FU 1.0 100 35 1.1 1.0 5 100 MBF
MB2FU 1.0 200 35 1.1 1.0 5 200 MBF
MB4FU 1.0 400 35 1.1 1.0 5 400 MBF
MB6FU 1.0 600 35 1.1 1.0 5 600 MBF
MB8FU 1.0 800 35 1.1 1.0 5 800 MBF
MB10FU 1.0 1000 35 1.1 1.0 5 1000 MBF
MB05S 0.8 50 30 1.1 0.8 5 50 MBS
MB1S 0.8 100 30 1.1 0.8 5 100 MBS
MB2S 0.8 200 30 1.1 0.8 5 200 MBS
MB4S 0.8 400 30 1.1 0.8 5 400 MBS
MB6S 0.8 600 30 1.1 0.8 5 600 MBS
MB8S 0.8 800 30 1.1 0.8 5 800 MBS
MB10S 0.8 1000 30 1.1 0.8 5 1000 MBS
MB1SU 1.0 100 35 1.1 1.0 5 100 ABS MBS
MB2SU 1.0 200 35 1.1 1.0 5 200 ABS MBS
MB4SU 1.0 400 35 1.1 1.0 5 400 ABS MBS
MB6SU 1.0 600 35 1.1 1.0 5 600 ABS MBS
MB8SU 1.0 800 35 1.1 1.0 5 800 ABS MBS
MB10SU 1.0 1000 35 1.1 1.0 5 1000 ABS MBS
ABS2 0.8 200 30 0.95 0.4 5 200 ABS
ABS4 0.8 400 30 0.95 0.4 5 400 ABS
ABS6 0.8 600 30 0.95 0.4 5 600 ABS
ABS8 0.8 800 30 0.95 0.4 5 800 ABS
ABS10 0.8 1000 30 0.95 0.4 5 1000 ABS
ABS2U 1.0 200 35 1.1 1.0 5 200 ABS
ABS4U 1.0 400 35 1.1 1.0 5 400 ABS
ABS6U 1.0 600 35 1.1 1.0 5 600 ABS
ABS8U 1.0 800 35 1.1 1.0 5 800 ABS
ABS10U 1.0 1000 35 1.1 1.0 5 1000 ABS
ABS22 2.0 200 60 0.95 1.0 5 200 ABS
ABS24 2.0 400 60 0.95 1.0 5 400 ABS
ABS26 2.0 600 60 0.95 1.0 5 600 ABS
ABS28 2.0 800 60 0.95 1.0 5 800 ABS
ABS210 2.0 1000 60 0.95 1.0 5 1000 ABS
GBJ5006 5.2 600 450 1.00 25.0 5 600 GBJ
GBJ1506 15.0 600 240 1.00 7.5 5 600 GBJ
UYBS3010 3.0 1000 110 1.00 1.5 5 1000 YBS
隔壁呻吟太大少妇受不了_宝宝把腿开大点就不疼了图_宝贝放松这才一根手指_第一次玩交换真实经历
<֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <ı> <ı> <ı> <ı> <ı> <ı>