Depletion Mode MOSFET (N-CH/P-CH)
N-CH Maximum Ratings RDS(ON) MAX. ([) at VGS = 0V Ciss TYP.[pF] at VGS = 0V Crss TYP.[pF] at VGS = 0V Qg TYP.[nC]  VGS(off) (V)  PD (W) RthJA (J/W) Package
VDSS VGSS ID
 (V)  (V)  (A) TYP.[nC]  VGS MIN. MAX.
UDF005N07 70 30 0.05 50.0 1.4 2.3 @ @ -4.0 -10.0 0.2 625 SOT-23-3
UDF008N07 70 30 0.08 32.0 1.5 2.3 @ @ -4.0 -10.0 0.3 416 SOT-23-3
UDF010N07 70 30 0.1 20.0 1.4 2.4 @ @ -4.0 -10.0 0.3 416 SOT-23-3
UDF015N07 70 30 0.15 16.0 1.5 2.3 @ @ -4.0 -10.0 0.3 416 SOT-23-3
UDF020N07 70 30 0.2 15.0 1.5 2.3 @ @ -4.0 -10.0 0.3 390 SOT-23-3
UDF030N07 70 30 0.3 12.0 1.6 2.3 @ @ -4.0 -10.0 0.3 390 SOT-23-3
BSS169 100 25 0.17 30.0 28.0 8.0 3.0 VGS = -10V -2.0 -4.0 0.4 250 SOT-89
UDF004N15 150 30 0.04 100.0 1.4 2.6 @ @ -13.0 -21.0 0.2 625 SOT-23-3
UDF008N15 150 30 0.08 45.0 1.5 2.2 @ @ -13.0 -21.0 0.3 500 SOT-23-3
UDF012N15 150 30 0.12 35.0 1.4 2.3 @ @ -13.0 -21.0 0.3 416 SOT-23-3
UDF015N15 150 30 0.15 25.0 1.5 2.5 @ @ -13.0 -21.0 0.3 416 SOT-23-3
UDF018N15 150 30 0.18 23.0 1.5 2.3 @ @ -13.0 -12.0 0.3 416 SOT-23-3
UDF020N15 150 30 0.2 22.0 1.5 2.4 @ @ -13.0 -21.0 0.3 416 SOT-23-3
UF601Q 600 20 0.185 700.0 15.0 4.0 7.6 VGS = -5V ~ 5V -1.0 -3.0 0.5 250 SOT-23 SOT-23-3
UF601ZQ 600 20 0.185 700.0 12.4 4.3 0.1 -5~5 -1.0 -3.0 0.5 250 SOT-23-3
UF601 600 20 0.185 120.0 53.0 2.6 7.6 VGS = -5V ~ 5V -1.0 -3.0 0.8 150 SOT-23 SOT-223
隔壁呻吟太大少妇受不了_宝宝把腿开大点就不疼了图_宝贝放松这才一根手指_第一次玩交换真实经历
<֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <֩>| <ı> <ı> <ı> <ı> <ı> <ı>